Framtidens hem, här och nu

Vi bygger med smartare lösningar som snabbare ger människor möjligheten till ett eget hem. Styrkan i vår koncern gör det möjligt för oss att industrialisera den annars så traditionella byggbranschen. Genom vår grupp har vi allt i ett flöde vilket gör att vi hittar vägar som ingen annan kan. Vi tar husmodulbyggande till en helt ny nivå. Och tillsammans skapar vi snabbare hem för de många människorna och bidrar till hållbara samhällen.

Vår vision

Vår vision är att snabbare skapa högkvalitativa hem för de många människorna.

Vår mission

Genom att bygga med husmodultänk och -teknik industrialiserar vi byggprocessen av lägenheter och gör det möjligt för många människor att bo i trivsamma och attraktiva hem med smarta lösningar.

Värdegrund

Våra värderingar vägleder oss i sättet vi agerar, arbetar, och driver vår verksamhet. De är grunden för vår företagskultur och en avgörande faktor i vår framgång.

Ansvar

Vi tar ansvar och står för det i allt vi gör. Det största ansvaret vi tar är för säkerheten. Vi har en säker arbetsplats och utför vårt arbete på ett säkert sätt. Finns det inte ett säkert sätt så görs inte arbetet. Risker beaktas alltid. Vi tar ansvar för att bry oss om varandra och vår värld och ifrågasätter allt vi gör. Vi tar ansvar för att genomtänka beslut.

Resultat

Moby står för kvalité och en gedigen känsla. Det kan bara genomföras om resultattänket är med oss hela vägen. Vi arbetar med resurshållning, sundhet, och varaktighet. Vi kopplar allt till värde och strävar efter att kontinuerligt skapa bestående mervärden.

Respekt

Etik och moral är grundpelare i vår verksamhet. Vi tar etiskt riktiga beslut och agerar i samsyn med sätt som visar respekt för alla som vi kommer i kontakt med. Alla behandlas med samma värdighet, oavsett om man är närvarande eller ej. Vi har högt i tak och arbetar med öppenhet och trygghet, utan företagspolitik.

Positivitet

Det ska vara roligt att arbeta på och med MOBY. Vi är engagerade och drivna. Vi har kul. Vi är nytänkande och lösningsorienterade. Teamandan är stark och upplyftande. Tillsammans arbetar vi mot samma mål och stöttar varandra.