6 januari 2021

KMA-ansvarig

Vill du vara med och utveckla framtidens sätt att bygga?

Vi söker dig med stort intresse och erfarenhet av att ansvara för kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöuppgifter. Hos oss får du en rolig och spännande utmaning där du driver vidareutvecklingen av vårt KMA-arbete.

Vi bygger med smartare lösningar som snabbare ger människor möjligheten till ett eget hem. Styrkan i vår koncern gör det möjligt för oss att industrialisera den annars så traditionella byggbranschen. Genom vår grupp har vi allt i ett flöde vilket gör att vi hittar vägar som ingen annan kan. Och tillsammans skapar vi snabbare hållbara samhällen och hem för de många människorna.

Arbetsuppgifter
Vi bygger flerbostadshus runt om i Sverige och som KMA-ansvarig arbetar du oftast 4-dagarsveckor på byggarbetsplatserna. Några dagar per månad tillbringar du på huvudkontoret i Stockholm. Du arbetar nära produktionsteamet och ansvarar för att vårt KMA-arbete håller högsta standard och kvalitet.

Dina arbetsuppgifter är framförallt, men inte begränsade till att:

 • Samordna MOBYs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor
 • Initiera och genomföra MOBYs gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösatsningar samt initiera utveckling inom SPS (MOBYs ledningssystem)
 • Driva arbetet med att göra företagets mål, policy och strategier väl kända och att de efterlevs i organisationen
 • Samordna, leda, och genomföra interna KMA-revisioner enligt MOBYs definierade krav
 • Säkerställa att lagar och föreskrifter är väl kända och efterlevs i organisationen
 • Ansvara för utbildning av nyanställda i SPS (MOBYs ledningssystem)
 • Vara stödresurs till projekten i SPS (MOBYs ledningssystem) och ansvara för att startpaketet för arbetsmiljö finns vid produktionsstart
 • Ansvara för att arbetsplatsen har tillgång till uppdaterade externa dokument för regler or föreskrifter gällande arbetsmiljö
 • Samordna avvikelsehantering (inkl. olycksfall och tillbud), förebyggande och korrigerande åtgärder samt tillse att erfarenheter sprids inom organisationen
 • Inventera utbildningsbehov avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö
 • Sammanställa underlag för ledningsgruppen och ledningens genomgång och måldokumentsarbetet
 • Stötta BAS-P ansvarig i tidiga skeden
 • Bevaka att arbetsmiljöansvarets delegeringssystem genomförs och att kontinuiteten säkerställs vid omorganisation
 • Ansvara för att information gällande kvalitets- arbetsmiljö- och miljönyheter sprids i organisationen
 • Vara MOBYs arbetsmiljökompetens i arbetsmiljöfrågor
 • Ingå i eller vara adjungerad i MOBYs ledningsgrupp

Erfarenhet
För att lyckas i tjänsten bör du ha en relevant utbildning och minst fem års branscherfarenhet. Även tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor är viktigt för att kunna fortsätta vidareutvecklingen av vårt KMA-arbete och etablera eller justera relevanta processer och rutiner. Du är van vid att arbeta i ett ledningssystem och har både miljöutbildning och arbetsmiljöutbildning. Dina befogenheter inkluderar att inom dina ansvarsområden vidta nödvändiga åtgärder så att arbetet utförs i enlighet med SPS (MOBYs ledningssystem).

Du tycker om att arbeta i team och har en professionell attityd med fokus på att skapa långsiktiga relationer. Ansvar, resultattänk, och en positiv inställning faller dig naturligt och du ser lösningar där andra ser problem. Du är engagerad i det du tar dig an och trivs med att bidra för att ständigt hitta bättre sätt.

Är Moby rätt för dig?
Med mottot ”ständig förbättring” ifrågasätter vi allt vi gör och undrar: Går det att göra bättre? Vi kopplar allt till värde och är stolta över att vara lösningsorienterade. Och tillsammans löser vi ett samhällsproblem: bristen på hem.

Våra värderingar—ansvar, resultat, respekt, och positivitet—skapar möjlighet för både människor och arbetssätt att utvecklas. De vägleder oss i sättet vi agerar, arbetar, och driver vår verksamhet och är en avgörande faktor i vår framgång. Läs mer om vad våra värderingar innebär på vår hemsida.

Ansökan
Låter MOBY rätt för dig? Sök tjänsten här med ditt CV och en kortfattad introduktion om dig och varför du skulle passa som KMA-ansvarig hos oss.

Se alla nyheter