Framtidens hem - här och nu

Vi bygger med smartare lösningar som snabbare ger människor möjligheten till ett eget hem. Styrkan i vår koncern gör det möjligt för oss att industrialisera den annars så traditionella byggbranschen. Genom vår grupp har vi allt i ett flöde vilket gör att vi hittar vägar som ingen annan kan.

Vi tar husmodulbyggande till en helt ny nivå. Och tillsammans skapar vi snabbare hem för de många människorna och bidrar till hållbara samhällen.

Vill du jobba här?

Innovation som drivkraft

Det som präglar vårt arbete för att uppnå vår affärsidé är vårt fokus på att bygga framtidens hem, här och nu. Detta gör att alla som vi kommer i kontakt med vare sig det är vår kund, medarbetare, leverantör, eller samhället i stort ska känna att vi tillsammans driver innovation för att fler människor ska få kvalitetshem att trivas i.

Framtidens bostadsbyggare

MOBY är en del av SIBS-gruppen. SIBS startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktig fastighetsförvaltning i Sveaviken Bostad. MOBY har idag färdigställt nära 600 hyresrätter åt Sveaviken Bostad och kommer årligen att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa bostäder i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.

Våra värderingar - grunden för vår företagskultur

Ansvar

Vi tar ansvar och står för det i allt vi gör. Det största ansvaret vi tar är för säkerheten. Vi har en säker arbetsplats och utför vårt arbete på ett säkert sätt. Finns det inte ett säkert sätt så görs inte arbetet. Risker beaktas alltid. Vi tar ansvar för att bry oss om varandra och vår värld och ifrågasätter allt vi gör. Vi tar ansvar för att genomtänka beslut.

Resultat

MOBY står för kvalité och en gedigen känsla. Det kan bara genomföras om resultattänket är med oss hela vägen. Vi arbetar med resurshållning, sundhet, och varaktighet. Vi kopplar allt till värde och strävar efter att kontinuerligt skapa bestående mervärden.

Respekt

Etik och moral är grundpelare i vår verksamhet. Vi tar etiskt riktiga beslut och agerar i samsyn med sätt som visar respekt för alla som vi kommer i kontakt med. Alla behandlas med samma värdighet, oavsett om man är närvarande eller ej. Vi har högt i tak och arbetar med öppenhet och trygghet, utan företagspolitik.

Positivitet

Det ska vara roligt att arbeta på och med MOBY. Vi är engagerade och drivna. Vi har kul. Vi är nytänkande och lösningsorienterade. Teamandan är stark och upplyftande. Tillsammans arbetar vi mot samma mål och stöttar varandra.

Våra mål

Vår vision är att snabbare skapa högkvalitativa hem för de många människorna. Vi realiserar vår vision genom att bygga med husmodultänk och -teknik industrialiserar vi byggprocessen av lägenheter och gör det möjligt för många människor att bo i trivsamma och attraktiva hem med smarta lösningar.

Vårt kvalitets- och miljöengagemang

Kvalitetspolicy

MOBY:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:
 • Vi levererar i tid och enligt avtal
 • Vi ligger i framkant inom husmodulbyggande med god kunskap och hög kompetens
 • Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera godkända och hållbara bostäder som uppfyller både specificerade och outtalade kundkrav
 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
 • Vi samarbetar med noga utvalda leverantörer och underentreprenörer
 • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar
Varje anställd åtar sig att:
 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt

Miljöpolicy

MOBY ligger i framkant inom husmodulbyggande med god kunskap och hög kompetens. Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:
 • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån
 • Sträva efter att minska utsläppen från egna utförda transporter
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
 • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet
Varje anställd åtar sig att:
 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet