Kvalitetspolicy

Sveaviken Bostad AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

  • Vi levererar i tid och enligt avtal
  • Vi ligger i framkant inom bostadsutveckling och fastighetsförvaltning med god kunskap och hög kompetens
  • Vi skapar nöjda kunder genom att leverera bostäder som uppfyller specificerade och outtalade kundkrav
  • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare, förvaltare eller annan partner
  • Vi samarbetar med utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners
  • Vi engagerar våra anställda till att uppfylla våra kunders önskemål, behov och förväntningar
  • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som mycket prisvärda och attraktiva av våra kunder
  • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

Varje anställd åtar sig att:

  • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
  • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster