Barkarbystaden

Barkarbystaden

351
Lägenheter
-
Kvadratmeter
Se fler bilder

Barkarbystaden

I Järfälla norr om Stockholm växer Barkarbystaden fram, ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här byggs och utvecklas en ny blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott och kultur. Barkarbystaden är nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågsstation.

I Barkarbystaden planerar vi för ett citykoncept med 351 bostäder och studentbostäder, gemensamhetslokaler, lokaler samt förskola. Allt i en trivsam blandning med upplevelserik arkitektur och grönska, där de offentliga rummen utformas för att göra gatorna till levande gatustråk. Utgångspunkten är att skapa socialt hållbara och väldisponerade bostäder. Vi vill skapa en inkluderande bebyggelse där engagemang, kreativitet och innovation tillåts växa i en inspirerande miljö.

Kvarteret har en hög miljöprofil med låg energiförbrukning (mindre än 30,8 kWh/m² och år enl. BBR22). I kvarteret kommer det att erbjudas rimliga priser och hyror. Välkommen att anmäla ditt intresse!

Område

Järfälla

Inflyttning

Q4 2021

Arkitekt

Krook & Tjäder och MOKO

351

Lägenheter
Ledig lägenhet
Ledig lägenhet
Ledig lägenhet
Se Alla projekt