Hansastaden

Hansastaden

471
Lägenheter
Kvadratmeter
Se fler bilder

Hansastaden

Fastigheten är belägen i den södra delen av Nyköpings stadskärna med närhet till Nyköpingsån, hamnområdet och Stadsfjärden. I hamnområdet pågår ett större stadsutvecklingsprojekt med målsättningen att skapa en levande stadsdel med bostäder, besöksmål, arbetsplatser och centrumverksamhet. Nyköpings Centralstation, och den planerade Ostlänkförbindelsen, är belägen cirka två kilometer från Fastigheten.

I området planerar Sveaviken Bostad för fyra kvarter med hyres- och äldrebostäder samt rum för verksamheter och service mot gatorna. Kvarteren får en detaljrik arkitektur som präglas av Nyköpings kulturhistoria, både det pittoreska i stadskärnan och det industriella i hamnen, där stora kvarter blandas upp med mindre radhusbebyggelse och traditionella taklandskap.

Genom området löper en grön promenad som anknyter till de gröna bostadsgårdarna inom kvarteren. Utmed promenaden får radhusen förgårdsmark med plats för odling och separata entréer som nås via trappor. I mötet med Nyköpingsån och hamnområdet skapas en hörnbyggnad som fångar uppmärksamhet och tydligt annonserar bebyggelsen.

Område

Nyköping

Inflyttning

2023/2024

Arkitekt

MOKO, Krook & Tjäder

471

Lägenheter
Se Alla projekt