Ledig lägenhet

Vallentuna Centrum

Vallentuna Centrum

Ledig lägenhet
75
Lägenheter
Kvadratmeter
Se fler bilder

Vallentuna Centrum

Generöst, hållbart & smart – nya studentbostäder i Vallentuna

Rymliga lägenheter, minimal miljöpåverkan, vackra långlivade material i alla delar och anpassning till dagens smarta teknologi, allt detta är självklarheter i utformningen av ett nytt studenthus i Vallentuna. Byggnaden utformas för att på ett självklart sätt inordna sig i mötet mellan villaområdet och Vallentuna centrum. Taken får liknande lutning och utformning som omkringliggande bebyggelse, och fasaden utförs i ljust tegel.

Ambitionen är att teglet från det gamla polishuset ska kunna tas tillvara och återanvändas i det nya huset, som ett sätt att möta vår tids krav om smart återanvändning och låg resursförbrukning. Det är också ett sätt att återanvända historien, en del av det som funnits på platsen får leva vidare i en ny form.

Entrén till huset ligger mot Gärdesvägen, och där kliver man rakt in i den gemensamma entréloungen med gemensamma ytor för studier, bibliotek, cykelverkstad och evenemang. Det ger en levande gatumiljö där det händer saker. Mot Gärdesvägen placeras också stora planteringslådor för blommande växter, och i hörnet mot Allévägen föreslås ett konstverk.

Område

Vallentuna

Inflyttning

2022

Arkitekt

Arkitektstudio Witte

75

Lägenheter
Ledig lägenhet
Se Alla projekt