27 oktober 2019

Vi söker fler medarbetare: Arbetsledare

Arbetsledare montage – vill du vara med och utveckla framtidens sätt att bygga och samtidigt hjälpa till att lösa sveriges bostadsbrist?

Vi söker dig som är ansvarsfull med stort intresse för byggbranschen. Hos oss får du en rolig och spännande utmaning där du är med och driver innovation och utveckling, inte bara på arbetsplatsen utan även i byggbranschen i helhet.

Vi bygger med smartare lösningar som snabbare ger människor möjligheten till ett eget hem. Styrkan i vår koncern gör det möjligt för oss att industrialisera den annars så traditionella byggbranschen. Genom vår grupp har vi allt i ett flöde vilket gör att vi hittar vägar som ingen annan kan. Vi tar husmodulbyggande till en helt ny nivå. Och tillsammans skapar vi snabbare hållbara samhällen och hem för de många människorna.

Arbetsuppgifter
Vi bygger flerbostadshus runt om i Sverige och våra arbetsledare arbetar 4-dagars veckor på plats. Projektens storlekar varierar i omfattning med en platschef och en eller flera arbetsledare.

Som arbetsledare montage arbetar du nära platschefen och ansvarar för utvalda delar i säkerställandet av att det specifika bygget färdigställs enligt kvalitetsmål, tidsramar, och ekonomisk planering. Du är en nyckelspelare i vårt dagliga montagearbete.

Dina arbetsuppgifter är framförallt, men inte begränsade till:

 • Ansvar för att ditt område av projektet håller tid-, resurs-, och bemanningsplan
 • Planera genomförandet samt leda, fördela, och organisera det dagliga arbetet av ditt område
 • Säkerställa att välfungerande maskiner och rätt material finns på plats i rätt tid
 • Ansvara för att arbetet på ditt område utförs enligt gällande ritningar och anvisningar/beskrivningar samt att säkerhetsföreskrifter följs
 • Koordinera och leda underentreprenörer som utför arbete på ditt område
 • Delta i nödvändiga möten och leda presentation om ditt område
 • Säkerställa att arbetsmiljöplanen för byggplatsen följs
 • Tid-rapportera effektivt och enligt plan varje vecka och lyft behov om att ta in nödvändiga resurser
 • Beställa och handha ändrings- och tilläggsarbeten enligt bolagets policy
 • Arbeta för att montagearbetet leder till en godkänd slutbesiktning
 • Föreslå utveckling och förbättring av arbetssätt och processer för effektivisering av montage
 • Delta i uppföljningsmöten efter avslutat projekt och ge råd och tips om förbättringar inför kommande projekt
 • Löpande kommunicera lägesrapport till platschefen
 • Stötta platschefen med diverse uppgifter för att bygget ska bli klart enligt plan

Erfarenhet
För att börja som arbetsledare montage har du ett starkt engagemang för att bygga och montera. Kanske har du även några års erfarenhet som arbetsledare från byggbranschen. Du tycker om att arbeta i team och har en professionell attityd med fokus på att skapa långsiktiga relationer. Ansvar, resultattänk, och en positiv inställning faller dig naturligt och du ser lösningar där andra ser problem. Du är engagerad i det du tar dig an och trivs med att bidra för att ständigt hitta bättre sätt.

Är Moby rätt för dig?
Med mottot ”ständig förbättring” ifrågasätter vi allt vi gör och undrar: Går det att göra bättre? Vi kopplar allt till värde och är stolta över att vara lösningsorienterade. Och tillsammans löser vi ett samhällsproblem: bristen på hem.

Våra värderingar—ansvar, resultat, respekt, och positivitet—skapar möjlighet för både människor och arbetssätt att utvecklas. De vägleder oss i sättet vi agerar, arbetar, och driver vår verksamhet och är en avgörande faktor i vår framgång. Läs mer om vad våra värderingar innebär.

Ansökan
Bifoga ditt CV och en kortfattad introduktion om dig och varför du skulle passa hos MOBY. Ansök här.

Se alla nyheter